ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน (Coaching) “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”ที่จังหวัดราชบุรี

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน (Coaching) “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”ที่จังหวัดราชบุรี

เช้าวันนี้ (29 เม.ย.66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านผ้าไทย และงานหัตถกรรม (Coaching) “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” จุดดำเนินการที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรม ณ เวลา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านผ้าไทยและงานหัตถกรรม (Coaching) “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยดำเนินการ 5 จุดดำเนินการ ๆ ละ 1 วัน

ดังนี้ จุดที่ 1 ถึงจุดที่ 4 จังหวัดอุดรธานี นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ และจังหวัดลำพูน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) จุดที่ 5 จังหวัดราชบุรี จำนวนจุดดำเนินการละ 60 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายช่างทอผ้าทั่วประเทศ และงานหัตถกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในจุดดำเนินการที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี/จันทบุรี/ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี/ชัยนาท/ตราด/นครนายก/นครปฐม/นนทบุรี/ปทุมธานี/ประจวบคีรีขันธ์/ปราจีนบุรี/เพชรบุรี/พระนครศรีอยุธยา/ระยอง/ราชบุรี/ลพบุรี/สมุทรปราการ/สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร/สระแก้ว/สระบุรี/สิงห์บุรี/สุพรรณบุรี/อ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านผ้าไทยและการย้อมสีธรรมชาติ รวมทั้งดีไซเนอร์ นักออกแบบ ชั้นนำของประเทศ และ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมของผู้เข้าร่วม อบรมฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย ช่างทอผ้าทั่วประเทศ และงานหัตถกรรม ในการเข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป
ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429114549256

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More