ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวิ่ง Night Run Suphanburi 2023 ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวิ่ง Night Run Suphanburi 2023 ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

ค่ำวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่บริเวณหน้าสวนเฉลิมภัทรราชินี และหอคอยบรรหาร – แจ่มใส อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่ง Night Run Suphanburi 2023 ครั้งที่ 1 พร้อมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ในอีกมิติหนึ่ง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกลุ่มรักสุขภาพ และเป็นโอกาสที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาวสุพรรณบุรี โดยมีส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี เล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีในอีกรูปแบบหนึ่งได้เป็นอย่างดีตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวยามค่ำคืนทำให้เกิดการพักค้างที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้จังหวัดสุพรรณบุรี ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาทิ แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น อาทิ สวนเฉลิมภัทรราชินี และหอคอยบรรหาร-แจ่มใส , ตลาดร้อยปีสามชุก, บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ, หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ เขื่อนกระเสียว, อุทยานแห่งชาติพุเตย, อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปางอุ๋งสุพรรณบุรี”, อ่างเก็บน้ำลำตะเพิ่น , ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังโหรา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศของปี 2564 แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร,วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ที่สามารถเดินทางพาครอบครัวของท่านมาพักผ่อน โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่ไกลมากนัก

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230430141236412

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More