ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อุตุลพบุรี คาดการณ์ครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม 2566 จังหวัดลพบุรีจะลักษณะอากาศจะแปรปรวน

อุตุลพบุรี คาดการณ์ครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม 2566 จังหวัดลพบุรีจะลักษณะอากาศจะแปรปรวน

นายเทอดพงษ์ นักระนาด อุตุนิยมวิทยาจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า เดือนพฤษภาคม ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะครึ่งแรกของเดือนอากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ และลมกระโชกบางพื้นที่ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปร่องมรสุมหรือแนวร่องฝนที่พาดผ่านภาคใต้ จะเคลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและบริเวณอ่าวไทย กลุ่มฝนจะเคลื่อนขึ้นมาตามร่องมรสุมทำให้ประเทศไทยมีฝนหรือพายุ ฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกภาค ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย และคาดว่าในปีนี้ วันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

สภาวะอากาศทั่วไป ประมาณครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม 2566 บริเวณจังหวัดลพบุรีลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางวัน กับจะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงในบางวันเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ประกอบกับลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้น ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนหนักในบางวัน เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย

สำหรับข้อควรระวังเดือนนี้บริเวณทะเลอันดามันมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งท่าให้บริเวณจังหวัดลพบุรีมีฝนเพิ่มมากขึ้น ขอให้ติดตามข่าวอากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230430153627417

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More