ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมและให้กำลังใจศิลปินแห่งชาติ ผู้ประกอบการร้านค้า ศิลปิน นักแสดง ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

​ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมและให้กำลังใจศิลปินแห่งชาติ ผู้ประกอบการร้านค้า ศิลปิน นักแสดง ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมและให้กำลังใจศิลปินแห่งชาติ ผู้ประกอบการร้านค้า ศิลปิน นักแสดง ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 
เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้กำลังใจศิลปินแห่งชาติ ผู้ประกอบการร้านค้า ศิลปิน นักแสดง และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ภายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณวัดประยุรวงศาวาส และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เข้าร่วม
ทั้งนี้ ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ได้จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  อาทิ โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งหมด ๒๕ ร้าน และ ของดี ๕๐ เขต กทม. โซนสาธิตอาหารโบราณและอาหารชาววัง ในรูปแบบตลาดย้อนยุค เป็นต้น
ตลอดจนจัดพื้นที่เปิดโอกาสให้นักแสดงและศิลปินด้านวัฒนธรรมของไทยได้โชว์ความเป็นไทยผ่านเวทีการแสดงแสง สี สวยงามตระการตา อาทิ โขน โนรา หมอลำ ลิเก การแสดงคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งและเพลงร่วมสมัย เป็นต้น นับเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ
ที่มา https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67747

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More