ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ยะลา กลุ่มต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ เปิดอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า หวังสร้างพื้นที่กลางทำกิจกรรมของเยาวชน

ยะลา กลุ่มต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ เปิดอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า หวังสร้างพื้นที่กลางทำกิจกรรมของเยาวชน

วันนี้ (30 เม.ย. 66) เวลา 10.30 น.ที่บ้านต้นกล้าตำบลตาชื อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กลุ่มเยาวชนต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ ได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมของเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ผ่านการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก โดยได้รับเกียรติจากนายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและเยาวชนกลุ่มต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้เข้าร่วม

นางสาวรุจิรดา วงศ์แก้ว ประธานต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้ กล่าวว่า การสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้ามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในชุมชน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมของเยาวชน ที่เข้ามาเรียนรู้ฝึกอบรมทักษะอาชีพ มีพื้นที่กลางที่เป็นพื้นที่ Comfort Zone เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนได้เข้ามาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกัน

นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชน โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน พัฒนาและสร้างเครื่อข่ายเยาวชนให้มีความรู้ด้านอาชีพ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรและทุนชุมชนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เรียนรู้วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งสริมให้เกิดความรู้ ความสมัคคีในกลุ่มยาวชน ประชาชนและเครือข่ายอื่นๆนอกพื้นที่ เพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยได้มีโอกาสได้มาพบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิด และเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยตลอดจนเยาวชนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ละ ละ และเลิกยาเสพติด บุหรี่ และ 4?100

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีเวทีเสวนา เสียงที่ไม่ได้ยิน (สร้างธรรม (ทำ) สุข หัวข้อเสวนา ฟัง…ที่ไม่ได้ฟัง มีการแสดงมโนราห์ตันกล้าวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านตาชี รวมทั้งกิจกรรม Work shop ฐานการเรียนรู้ ชมนิทรรศการบ้านตันกล้า ซึ่งสร้างความสนุกสนานแก่เยาวชนเป็นอย่างมาก

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230430120704387

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More