ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สังคม สสจ.แพร่ เร่งรณรงค์เชิญชวนประชาชนรับวัคซีนโควิด-19 ประจำปี เสริมภูมิคุ้มกันก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608

สังคม สสจ.แพร่ เร่งรณรงค์เชิญชวนประชาชนรับวัคซีนโควิด-19 ประจำปี เสริมภูมิคุ้มกันก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากขึ้น โดยปัจจุบันการระบาดพบว่ามีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดตามฤดูกาล ซึ่งในช่วงฤดูฝนคาดว่าจะมีการระบาดของโควิด -19 สูงขึ้น จึงขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นประจำปี 1 เข็ม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้จัดเตรียมวัคซีนสำหรับประชาชนทั้งชนิด mRNA ชนิดสองสายพันธุ์ หรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ซึ่งสามารถรับวัคซีนชนิดใดก็ได้ ห่างจากเข็มสุดท้ายหรือการติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน และไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าไหร่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยประชาชนสามารถติดต่อเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ประจำปี ได้ตามความสมัครใจที่โรงพยาบาลทุกแห่ง โดยเฉพาะบุคคลกลุ่มเสี่ยง 608 และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม. หรือ ผู้ต้องพบปะคนจำนวนมากหรือทำงานอยู่ในสถานที่แออัด สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทร 054 511 145 ต่อ 207

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230430131803392

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More