ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับจังหวัด

วันนี้ (30 เม.ย.66) ที่ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับจังหวัด พร้อมกล่าวว่า การจัดงานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมให้ความร่วมมือกัน ในการจัดการประชุม เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

นายกอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามคณะผู้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อติดตาม ประเมิน และสร้างการรับรู้การดำเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230430141402413

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More