ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สุพรรณบุรี เชิญชวนร่วมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

สุพรรณบุรี เชิญชวนร่วมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

วันนี้ (28 เม.ย.66) ที่ห้องประชุม To BE NUMBER ONE ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐ์วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ No Stroke for All Thai by New Gen : คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรก”เพื่อสร้างความตระหนักและเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง แก่เด็กไทยรุ่นใหม่ ในการดูแลตนเอง คนในครอบครัวตลอดจนคนใกล้ชิด โดยในปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมขอให้ทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญชวนประชาชนเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน ก้าวท้าใจ และ CCC อย่างสมพระเกียรติ เพื่อเป็นภาพรวมของจังหวัด

ด้านนายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธีร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 เป็นกิจกรรม เดิน – วิ่ง 5 กิโลเมตร ณ บริเวณบึงบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี หรือแอป ThaiRun ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
ที่มา : https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230428145417055

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More