ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

หอการค้าจังหวัดสตูล จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2566 พร้อมเลือกประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เพื่อบริหารงานช่วงปี 2566 – 2567

หอการค้าจังหวัดสตูล จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2566 พร้อมเลือกประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เพื่อบริหารงานช่วงปี 2566 – 2567

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 16.30 -18.30 น. ที่โชว์รูมสตูลรถบ้าน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมสามัญใหญ่หอการค้าจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 50 คน โดยมีวาระสำคัญคือการ เลือกประธานหอการค้าจังหวัดสตูลและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสตูลชุดใหม่แทนชุดเก่า เนื่องจาก หมดวาระ

โดยที่ประชุมเลือกนายกฤษฎา อึ้งสกุล เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสตูลคนใหม่ เพื่อดำเนินงานประจำปีบริหาร 2566 – 2567 ส่วนคณะกรรมการฯ รวม 16 คน ประกอบด้วย นายณกฤช จินดากุลเวศ ,นายนพคุณ เลียงประสิทธิ์ , นายณัฐดนัย อภิพาณิชย์ , นายปฐมพงษ์ วรเจริญ , นายอรรถพล ยุสุวพันธ์ ,นายพนาดร ชูภักดี , นายทรงพร วังอภิสิทธิ์ , นายกิติศักดิ์ มูสิกสง , นายอภิเทพ ชัวชมเกตุ , ว่าที่ร้อยตรีอับดลรอหมาน หลังปูเต๊ะ , นายวณิชพันธุ์ เหล่าวทัญญู , นางสาวสิริภคพร ศรีราม , นางสาวพัชรพร กู้สกุล,นายณัช ทานตะวัน , นางสาวพรไพลิน อังโชติพันธ์ , นายดิษฐ์ศกร ชนะศรี

ประธานหอการค้าและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสตูลชุดใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกนั้น ล้วนแต่เป็นคนหนุ่มสาวในพื้นที่ที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดสตูล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ นำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชาวสตูลและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

นอกจากนี้ ในช่วงค่ำนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้ด้วย

 

ที่มา https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230428131635978

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More