ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

หอประวัติ ม.อ. เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

หอประวัติ ม.อ. เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 66

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระเมตตาสู่ปวงประชา พระกัลยาณมิตราจารย์” โดย คุณเมธินทร์ ลียากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินรายการ โดย คุณบัญชร วิเชียรศรี ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร พร้อมถ่ายทอดสดทาง Facebook Page หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Hall of History และออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ. FM 88

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีคุณูปการต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสมอมา อาทิ ปี 2523 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสอนวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังความปลื้มปิติให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา เป็นล้นพ้น, ทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปี 2551 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของพระชนม์ชีพ, ทรงประทานเงินหนึ่งล้านบาท ซึ่งรับพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสมทบกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก, ในปี 2538 ทรงเสด็จเปิดสถาบันกัลยาณิวัฒนา ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และพระราชทานวินิจฉัยให้ใช้ชื่อว่า “สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ในเวลาต่อมา, ทรงอนุญาตให้ใช้ชื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพระราชทานทุนทรัพย์ 5 แสนบาทสมทบกองทุน

ทั้งนี้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย 2 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” และ นิทรรศการ “แสงหนึ่ง…โชติช่วงในดวงใจ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่มา https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230427180616785

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More