ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงชั้นต้น และอพยพกนีไฟ ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อป้องกันอัคคีภัย ปี 2566

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงชั้นต้น และอพยพกนีไฟ ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อป้องกันอัคคีภัย ปี 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และนางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีร่วมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการฝึกปฏิบัติอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดย จำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูงในการปฏิบัติมีการอพยพเจ้าหน้าที่ อพยพไปยังจุดรวมพล บริเวณด้านหน้าอาคาร รวมทั้งตรวจสอบยอดผู้อพยพ รายงานจำนวนผู้อพยพให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ เมื่อสามารถควบคุมเพลิงได้ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ จึงสั่งยุติสถานการณ์ และกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมในการฝึกฯ

ที่มา https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230427223336861

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More