ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานร่วมใจ “ต้านภัยยาเสพติด”

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานร่วมใจ “ต้านภัยยาเสพติด”

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “แรงงานกำแพงเพชรร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”

 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66 เวลา 10.30 น. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “แรงงานกำแพงเพชรร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” โดยมี นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, แรงงานจังหวัดฯ, สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ, คลังจังหวัดฯ , ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ , จัดหางานจังหวัดฯ, พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทห้างหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

โดยมี นายโสภณ ปราบณรงค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม. มีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานสากล ซึ่งเป็นวันสำคัญของภาคแรงงานทุกอาชีพที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงกำหนดให้ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติและเป็นวันหยุดของผู้ใช้แรงงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนนายจ้างและลูกจ้าง และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบริจาคโลหิต การประกวดหนุ่มสาวแรงงานมีสุข การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงแรงงาน และนิทรรศการยาเสพติด อีกด้วย
ที่มา https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230428083435886

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More