ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สสจ.ยะลา จับตา ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คาดการณ์ แนวโน้มเพิ่ม ระบาดช่วงกลางปีนี้

สสจ.ยะลา จับตา ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คาดการณ์ แนวโน้มเพิ่ม ระบาดช่วงกลางปีนี้

สสจ.ยะลา จับตา “ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก” คาดการณ์ แนวโน้มเพิ่ม ระบาดช่วงกลางปีนี้ แนะ ปลอดโรคป้องกันยุงกัด เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

จากภาพรวมสถานการณ์ “ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก” ใน จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 เม.ย. 66) ซึ่งพบแล้ว 209 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 46.32 ต่อ ประชากรแสนคน อยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 15 – 24 ปี รองลงมาอายุ 10 – 14 ปี และผู้ป่วยส่วนมาก เป็นนักเรียนถึง ร้อยละ 54.1

ทางด้าน นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา คาดการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2566 จะมีการระบาดในช่วงกลางปี โดยแนะให้ประชาชน สังเกตอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หลังมีไข้ 4 วัน จะเริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้นบริเวณใบหน้า

อย่างใดก็ตาม หากประชาชนช่วยกันดูแลบ้านตนเอง และทุกหน่วยงานดูแลสถานที่ จะลดจำนวนผู้ป่วยได้ ด้วยการป้องกันโรคส่วนบุคคล ได้แก่ นอนในมุ้งหรืออยู่ในห้องติดมุ้งลวด ใส่เสื้อผ้ามิดชิด ทาโลชั่นกันยุง และปฏิบัติตาม มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปรงไมให้ยุงลายเกาะพัก จัดเก็บเสื้อผ้าใส่ผู้ให้เป็นระเบียบ เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น กะลา กระป้อง ถุงพลาสติก ควรเก็บทิ้งหรือถม ยางรถยนต์เก่าสามารถตัดแปลง นำมาใช้ประโยชน์หรือขายให้สถานประกอบการ เก็บแหล่งน้ำ ปิดให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไมให้ยุงลายวางไข่ ภาชนะ ขังน้ำขนาดเล็กหมั่นเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกโม้สด แจกันหิ้งบูชาพระ ขวดเลี้ยงพลูต่าง ไม้ประดับ ใส่ทรายธรรมดา ในจานรองกระถางต้นไม่ให้ดูดซับน้ำ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสชิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ทั้งนี้ สสจ.ยะลา ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน อบต. ท้องถิ่น ร่วมรณรงค์ปรับปรุงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นหมอกควันในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน และให้หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์ พื้นที่เป้าหมาย 6 ร. ได้แก่ โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม/รีสอร์ต โรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม และ โรงธรรม

ย้ำ”รู้ทัน ป้องกัน “ไข้เลือดออก” นักฆ่าหน้าฝนเพราะโรคนี้ไม่มีวัคซีน เราจึงต้องป้องกันตนเองจากยุงลาย กันไว้ ดีกว่าแก้”
ที่มา https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230428084735890

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More