ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกแห่ง รวมถึงถ้ำนาคา ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ ประจำปี ในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว และปรับปรุง พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกแห่ง รวมถึงถ้ำนาคา ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ ประจำปี ในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว และปรับปรุง พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

นายทวีป คำแพงเมือง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูลังกาออกประกาศ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ประจำปี 2566 เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งกำหนดให้มีการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานประจำปี เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูลังกาจึงออกประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกแห่ง ซึ่งรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือถ้ำนาคา ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้ฟื้นตัว รวมถึงการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติภูลังกาให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่

ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติภูลังกายังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงยังสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ โทร 0 4253 0766 และจะกลับมาเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกแห่งอีกครั้งในวันที่ 1 มิ.ย.66 เป็นต้นไป ปัจจุบันทางอุทยานแห่งชาติเปิดให้จองขึ้นเที่ยวชมถ้ำนาคาผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ น้ำตกตาดวิมานทิพย์ น้ำตกกินรี ที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา (ยกเว้นถ้ำนาคา) รวมถึงถ้ำนาคีในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวชมได้ตามปกติ (Walk in) โดยไม่ต้องจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

ทั้งนี้ด้านความปลอดภัยอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมบูรณาการกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ภาคอากาศ (เฮลิคอปเตอร์) หน่วยงานพยาบาลในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นักท่องเที่ยวได้รับอันตราย ขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจมีความปลอดภัยของทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา รวมทั้งขอฝากนักท่องเที่ยวและผู้มีความเชื่อความศรัทธาในพญานาคที่มาท่องเที่ยวที่ถ้ำนาคา ขอให้ร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ และไม่นำวัสดุธรรมชาติในพื้นที่กลับลงมาอันจะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วย

 

ที่มา https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230427111913616

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More