ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดแพร่เชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 2566 นำรายได้สมทบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

จังหวัดแพร่เชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 2566 นำรายได้สมทบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่เตรียมจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโครงการฯ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ใช้เส้นทางในตัวเมืองแพร่ระยะ 5 กิโลเมตร จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือติดต่อโทร 054-534119 ต่อ 102 โดยเสียค่าสมัคร 500 บาท ซึ่งรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี มีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ที่มา https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230427150252716

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More