ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระใหม่ วันพุธที่ 3 พ.ค. 66

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระใหม่ วันพุธที่ 3 พ.ค. 66

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระใหม่ (นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ทหาร และอาจารย์แพทย์) ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More