ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานวันอุ่นใจ ครั้งที่ 4 “การดูแลแบบประคับประคอง: วางแผนชีวิต ครบทุกมิติ”  ผ่าน Zoom Online

รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานวันอุ่นใจ ครั้งที่ 4 “การดูแลแบบประคับประคอง: วางแผนชีวิต ครบทุกมิติ” ผ่าน Zoom Online

ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และหน่วยดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านมะเร็ง รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานวันอุ่นใจ ครั้งที่ 4 “การดูแลแบบประคับประคอง: วางแผนชีวิต ครบทุกมิติ” ผ่าน Zoom Online

23 พ.ค. 66 แข็งแรงอยู่ก็เรียนรู้ได้ เพื่อสุขบั้นปลาย, ทั้งออกแบบการเงิน, ออกแบบการดูแลได้ เมื่อกายเปลี่ยนไปช่วงท้ายของชีวิต, ออกแบบชีวิตให้ใจเบา ลงทะเบียน https://forms.gle/cHddSBwbfDkJ5nGM8
24 พ.ค. 66 Group coach: ดูแลใจ caregiver สำหรับผู้ดูแลที่มีเรื่องค้างคา และอยากเดินหน้าต่อไป อย่างใจเบา ลงทะเบียน https://forms.gle/ngjGK5MKDk5HBGQW9
รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More