ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พันธบัตรออมทรัพย์ “ออมอุ่นใจ” เริ่มจำหน่ายวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นี้

พันธบัตรออมทรัพย์ “ออมอุ่นใจ” เริ่มจำหน่ายวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นี้

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820/ 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5710

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More