ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566

กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3296 หรือ 3273

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More