ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันฉัตรมงคล

กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันฉัตรมงคล

​กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กระทรวงกลาโหม จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยรอบหน่วยงานและสถานที่สาธารณะ ด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ การฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เก็บขยะ รวมถึงตัดแต่งกิ่งไม้ และดูแลสุขอนามัยให้ประชาชน
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  และสำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของราษฎรและประเทศชาติ

ข้อมูล  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67942

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More