ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาชนไทยทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

ประชาชนไทยทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในห้วงวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 ประชาชนไทยทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อาทิ

1. จังหวัดอุดรธานี ที่ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี พระครูธรรมสโมทาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายสุรศักดิ์ อักษรกุล นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และประชาชนชาวอุดรธานี ร่วมพิธี

2. จังหวัดลพบุรี ที่บ้านนายป้อม เกิดสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ตามโครงการ “พัฒนานิคม ผาสุข” ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี ดร.รัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

3. จังหวัดสุพรรณบุรี ที่วัดดอนหอคอย ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง นายกองตรี โกวิทย์ อุบลรัตน์ นายอำเภออู่ทอง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

4. จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี

5. จังหวัดศรีสะเกษ ที่หอประชุมอำเภอห้วยทับทัน นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอห้วยทับทัน พร้อมด้วย นางภนันท์ยา สิริรุ่งวนิช รองนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 139 ราย

6. จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด นางกัญญา จุนถิระพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นายบุญเต็ม กัลยาพานิช พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในเขตพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

7. จังหวัดระนอง ที่เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง นางณัฏฐกันย์ ผลพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ร่วมกับกลุ่มงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนอง ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 37 ราย ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 11,200 ซีซี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันประกอบกิจกรรมทางศาสนาและทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาสนสถานและสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67893

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More