ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่วัดถ้ำผาปู่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชกาจังหวัดเลย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมกันเก็บกวาด เศษใบไม้ เศษขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายใน และโดยรอบวัดถ้ำผาปู่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสวยงาม

เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในโอกาสวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปัดเป่าทุกข์ร้อนแก่พสกนิกร

อีกทั้งทรงมีพระราชดำริพระโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้ประชาชนชาวไทย ได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ สร้างความสมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504155210952

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More