ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จัดหางานจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กิจการประมงทะเล

จัดหางานจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กิจการประมงทะเล

วันนี้ (4 พ.ค. 66) นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมืองวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งทำงานในเรือประมงทะเล เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ คนต่างด้าว และสมาคมประมงท้องถิ่นในจังหวัดรับทราบเงื่อนไขและระยะเวลาการดำเนินการโดยทั่วถึง ดังนี้

1. การต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว ซึ่งทำงานในเรือประมงทะเลมีสิทธิทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และในกรณีที่คนต่างด้าวยื่นเอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วน อาทิ หลักฐานการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Visa) จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนให้ครบถ้วนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 มิเช่นนั้นการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานเป็นอันสิ้นสุด

2. ภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หากนายจ้าง สถานประกอบการให้คนต่างด้าว ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานสิ้นสุดทำการประมงต่อไป ทั้งนายจ้าง สถานประกอบการและคนต่างด้าวจะมีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายประมง

หากมีปัญหาข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด อาคารศาลากลางจังหวัดตราด(หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร 0 3952 0218 และ 08 8925 2270 Line Id : 08 8928 2270 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.facebook/สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504153829948

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More