ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ทีม One Home จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โดย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นางจำเนียร สาระโภค สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวชนิดา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงลาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดงลาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้นำชุมชน ประชาชน และจิตอาสา 904 เข้าร่วมในกิจกรรมฯ จำนวน 72 คน

กิจกรรมประกอบไปด้วย กวาดใบไม้บริเวณลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดศาลาวัด ณ วัดสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 ราย

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504152015944

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More