ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ต๋ำ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ต๋ำ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ต๋ำ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ลำน้ำแม่ต๋ำ เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม ไม่มีวัชพืชกีดขวางทางน้ำและระบายน้ำลงสู่กว๊านพะเยา อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคี ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชน และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านด้วยความสมัครสมานสามัคคี

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 และร่วมกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่งที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพ ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพอีกด้วย และปลูกต้นฝ้ายหลวง ให้ชุมชนได้นำมาแปรรูปเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504151650943

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More