ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

EXIM BANK ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

EXIM BANK ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

EXIM BANK ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมผู้บริหาร ร่วมคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุม รมว.คลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (AFMGM+3) ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมผู้บริหาร EXIM BANK ร่วมคณะผู้แทนไทย นำโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด เดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ภายใต้หัวข้อ “Rebounding Asia : Recover, Reconnect and Reform” เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566
 
ในโอกาสนี้ EXIM BANK เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย
 
• ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (Sumitomo Mitsui Banking Corporation : SMBC) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือในการเป็นองค์กรการเงินเพื่อการส่งออก (Export Credit Agency : ECA) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ EXIM BANK ในการเป็นผู้นำ ECA ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
 
• ธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America) เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดโลก และโอกาสในการสร้างพันธมิตรระหว่างกัน
 
• ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited : HSBC) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันออกพันธบัตรสีเขียว พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับ Carbon credit trading และการเป็น Clearing House และ Deforestation
 
• ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยและโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของไทย
 
ทั้งนี้ เพื่อให้ EXIM BANK ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ดำเนินบทบาท “ซ่อม สร้าง เสริม สานพลัง” อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67946

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More