ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาลักลอบเผาขยะบริเวณบึงทุ่งสร้าง แก้ปัญหาให้คนในชุมชน

เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาลักลอบเผาขยะบริเวณบึงทุ่งสร้าง แก้ปัญหาให้คนในชุมชน

ที่บริเวณบึงทุ่งสร้าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังระงับเหตุไฟไหม้จากการลักลอบเผาขยะบริเวณบึงทุ่งสร้าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้กองดินบึงทุ่งสร้าง ซึ่งเกิดจากมีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งและเผา ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามบริเวณหลังชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา (ทางเข้าศูนย์พักพิงสุนัข เทศบาลนครขอนแก่น) ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชน ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลออกปฏิบัติหน้าที่ นำรถดับเพลิงฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้าง และนำรถแบคโฮมาทำการขุดบริเวณดังกล่าวเพื่อเปิดหน้าดินให้สามารถฉีดน้ำลงไปได้แล้วนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกันในเบื้องต้นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว

โดยแผนระยะสั้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปรับหน้าดิน และ เฝ้าระวังการลักลอบเผาขยะ ส่วนแผนระยะยาวนั้น อาจจะมีการแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การทำโครงการร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น ในการปลูกต้นปอเทือง ต้นทานตะวัน เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือ อีกแนวทางหนึ่ง คือ การประสานงานกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 ในการนำดินบริเวณดังกล่าวไปวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ว่า เหมาะสมกับการปลูกพืชผักชนิดใด

และเชิญชวนให้พี่น้องชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่มีศักยภาพปลูกพืชผัก ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องชุมชนอีกด้วย เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการประชุมเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504140309932

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More