ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันนี้ ( 4 พ.ค.2566) ที่ วัดป่าวิบูลย์ธรรมธาดา ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย ส่วนราชการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 โรงเรียนบ้านกลาง นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอเดชอุดม กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดห้องน้ำ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในวัด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504134455931

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More