ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

วันนี้ (4 พ.ย.66) ที่ห้องประชุมศิริสุวรรณรังสีอุปถัมภ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ“ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน และเปิดกิจกรรม “เด็กไทย ใฝ่ดี” โดยมีปลัดจังหวัดชัยนาท นายอำเภอเมืองชัยนาท และส่วนราชการการร่วมในพิธีฯ ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการด้านผ่าตัดรักษาโรคตา ผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม และรับมอบแว่นตา จำนวน 220 ราย ด้านทันตกรรม มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 150 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 370 ราย

โดยโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน วยให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้ลดระยะเวลา การรอคอยการผ่าตัดให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการจักษุและทันตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นของการมีสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3- 6 พฤษภาคม 2566 โดยสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตา และทันตกรรม อีกทั้งภายในโครงการได้จัดกิจกรรม “เด็กไทย ใฝ่ดี” เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ของการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้เรื่องความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และความกตัญญู รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสาในการฝึกทักษะการกู้ชีพฉบับประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กและเยาวชนจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่น และนำมาสู่การพัฒนาชุมชนต่อไป ตลอดการดำเนินโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน มีความมุ่งหวังให้ประชาชน ได้รับรอยยิ้มที่สดใส และกลับมามองเห็นอีกครั้ง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504122530912

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More