ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันฉัตรมงคล”

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันฉัตรมงคล”

วันนี้ (4 พ.ค. 66) นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันฉัตรมงคล ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเมืองตราด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ร่วมกันจัดขึ้น ที่วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด โดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดตราด จิตอาสา ข้าราชการ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดธรรมาภิมุข แห่งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันฉัตรมงคล ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว ทั้งยังเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ด้วยความสมัครสมานสามัคคี เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า

โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน โดยจิตอาสาต่างร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดธรรมาภิมุข ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้นับเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับศาสนสถานแห่งนี้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504122847914

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More