ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จิตอาสาสกลนคร ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล

จิตอาสาสกลนคร ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันนี้ (4 พ.ค. 66) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการนำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร จิตอาสา 904 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจจิตอาสา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน นำจิตอาสาพระราชทานอำเภอภูพาน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยได้ร่วมกันปลูกต้นอินทนิลน้ำ ต้นไม้ประจำจังหวัดสกลนคร พร้อมปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำ และทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504120139900

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More