ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่บริเวณริมคลองระบายน้ำชลประทาน D8 หมู่ที่ 3 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2566 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม

โดยกิจกรรมเริ่มจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเดินทางถึง ผู้ร่วมกิจกรรมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ จากนั้นได้กล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบแล้วผู้ร่วมกิจกรรมถวายความเคารพพร้อมกัน ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้แยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก จากหน่วยทหารในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำความสะอาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแลด้วย

วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตามโบราณราชประเพณี ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างแช่ซ้องสรรเสริญและร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ล้วนประจักษ์ซึ้งในพระบารมี พระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎร ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนจนพระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ และจะได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504125142917

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More