ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุรินทร์ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 5 พฤษภาคม

จ.สุรินทร์ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 5 พฤษภาคม

วันนี้ (5 พ.ค.66) จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 ภาค จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 5 พฤษภาคม ณ โครงการเกษตรอทิตยาทร ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือสุรินทร์ โดยมี นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กิจกรรมประกอบด้วย การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การถวายความเคารพพระรูป และกล่าวคำถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ การกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมปลูกป่า ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมปักดำข้าว แปลงโรงเรียนชาวนา และกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning บริเวณโรงเรียนชาวนาและแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230505121359053

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More