ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พาณิชย์ตรัง จัดงาน “ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน”ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

พาณิชย์ตรัง จัดงาน “ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน”ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ เมฆหมอก รักษาการรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน “ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน” ภายใต้กิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนจังหวัดตรัง โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและนอกพื้นที่ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าชุมชน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง ตามนโยบายของศูนย์การค้าฯ ในการสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้สามารถสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ เศรษฐกิจระดับฐานรากในแต่ละท้องถิ่น สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ งาน “ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ภายในงานมีสินค้าของดีของเด่นชุมชนจาก 10 อำเภอ สินค้า GI ข้าวเบายอดม่วงตรัง พริกไทยตรัง อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์สมุนไพร นอกจากนี้ได้เชื่อมโยงสินค้าเกษตรนอกพื้นที่มาจำหน่ายภายงาน อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ จากจังหวัดพิษณุโลก ส้มโอทับทิมสยาม/ขาวน้ำผึ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส้มโชกุนสวนตรัง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายกว่า 20 รายการ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230505100413020

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More