ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ภาพรวมผลไม้ไทยปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็นที่ต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ภาพรวมผลไม้ไทยปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็นที่ต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้ทั้งการจำหน่ายในประเทศและการส่งออก ซึ่งภาพรวมปีนี้ผลไม้ไทยมีปริมาณ 6.75 ล้านต้น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 3 โดยผลไม้ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และที่ลดลงคือ ลิ้นจี่ มะม่วง และสัปปะรด เป็นผลมาจากการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับผลผลิตผลไม้ของภาคตะวันออก ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยจะต้องติดตามผลกระทบจากภัยแล้งที่คาดว่าจะทำให้มังคุดในภาคใต้เสียหายบางส่วน อย่างไรก็ตาม ถือว่าราคาผลผลิตผลไม้ปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะทุเรียนมีราคาสูงเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ประกอบกับมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งผ่านชายแดนทำให้เกิดการคล่องตัว ส่งผลให้ราคาทุเรียนส่งออกดี โดยเกรด A และ B ราคาอยู่ที่ 180 บาท เกรด D อยู่ที่ 125 บาท ขณะที่มังคุดส่งออกอยู่ที่ 175 บาท เกรดคละ 120 บาท ส่วนเงาะ 22 – 24 บาท สำหรับมะม่วงปีนี้ราคาสูงขึ้น เฉลี่ย 18 – 20 บาท โดยเฉพาะมะม่วงฟ้าลั่น ราคาอยู่ที่ 89 บาท

ทั้งนี้กรณีกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านหนองปรือ จังหวัดพิษณุโลกได้ร้องเรียนราคามะม่วงตกต่ำนั้น จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมีผู้เข้าไปรับซื้อจำนวนมาก โดยมีการรับซื้อผลผลิตตกเกรดกิโลกรัมละ 10 บาท และผลผลิตของกลุ่มเหลือไม่ถึง 50 ตันแล้ว ทั้งนี้ปัจจุบันได้เข้าสู่ปลายฤดูผลผลิตมะม่วงแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่้มะม่วงจะสุกจัดและร่วงเป็นปกติ กรณีมะม่วงหล่นจะมีผู้ประกอบการรับซื้อนำผลผลิตเกรดนี้ไปทำให้เป็นสินค้ามะม่วงกวนต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230505113153033

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More