ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการขนส่งทางราง เผยวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566 ของ คค. ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 863,491 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.86

กรมการขนส่งทางราง เผยวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566 ของ คค. ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 863,491 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.86

กรมการขนส่งทางราง เผยวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566 ของ คค. ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 863,491 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.86

….

5 พฤษภาคม 2566 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวาน (วันที่ 4 พฤษภาคม 2566) ซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องในช่วงวันฉัตรมงคล 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 863,491 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 37 คน) ต่ำกว่าประมาณการ 63,588 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.86 (ประมาณการ 927,079 คน-เที่ยว) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 62,301 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 801,190 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 222 ขบวน มีผู้ใช้บริการจำนวน 62,301 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 7,868 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 11.21 (ประมาณการ 70,169 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 26,981 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 35,320 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 32,484 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 29,817 คน-เที่ยว โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 24,205 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 12,625 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 11,580 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 15,433 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,952 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 7,481 คน-เที่ยว) สายเหนือ 10,769 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,722 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,047 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 7,878 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,143 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 3,735 คน-เที่ยว) และสายแม่กลองและมหาชัย 4,016 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,042 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 1,974 คน-เที่ยว) 2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,131 เที่ยว มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 801,190 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 55,720 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.5 (ประมาณการ 856,910 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว จำนวน 45,522 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 12,610 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 37 คน)รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยว (รวมเสริม เที่ยว) จำนวน 25,663 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 278 เที่ยว จำนวน 213,179 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,233 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 504,216 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 495,824 คน-เที่ยว และสายสีทอง 8,392 คน-เที่ยว) สำหรับด้านความปลอดภัย มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ 1 ครั้ง โดยขบวนรถเร็วที่ 136 (อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์) เมื่อเวลา 8.44 น. ที่สถานีห้วยทับทัน มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บขณะกำลังขึ้นขบวนรถที่สถานีห้วยทับทัน ถูกแผ่นเหล็กรองสำหรับขึ้นชานสูง หลุดกระทบใส่ศีรษะ ทำให้ศีรษะแตก และขอลงพักรักษาตัวที่สถานีสำโรงทาบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เรียบร้อยแล้ว และมีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง เมื่อเวลา 07.41 น. รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท หมายเลขขบวน 28 ระบบประตูขัดข้องที่สถานีแยก คปอ. ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไข และนำขบวนรถออกจากการให้บริการเรียบร้อย การเดินรถในสายสุขุมวิทสามารถเดินรถได้ตามปกติ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบราง พิจารณาดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการเดินรถไฟ ซึ่งพบว่าเมื่อวานที่ผ่านมาไม่พบระดับแอลกอฮอล์ในเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาย และมีการจัดชุดสุนัข K-9 ช่วยตรวจกระเป๋าสัมภาระ รวมทั้งประสานฝ่ายความมั่นคงมาช่วยดูแลในพื้นที่ระบบรางมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล 2566 นี้

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67967

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More