ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างระบบแจ้งเหตุ ESS ผ่าน Line OA เพิ่มช่องทางรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมทั่วประเทศ ช่วยเหลือ และส่งต่อเด็กเยาวชนด้อยโอกาส เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างระบบแจ้งเหตุ ESS ผ่าน Line OA เพิ่มช่องทางรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมทั่วประเทศ ช่วยเหลือ และส่งต่อเด็กเยาวชนด้อยโอกาส เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม

นางพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดใช้งานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม หรือ ESS (Emergency Social Service : Thailand) ขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งให้บริการเฉพาะกรณีปัญหาเร่งด่วนจาก 5 สาเหตุ ได้แก่ ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย กักขังหน่วงเหนี่ยว เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และมั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย โดยทำงานผ่าน Line OA ด้วยการค้นหาชื่อ คำว่า ESS Help Me ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ เป็นการช่วยลดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตได้

สำหรับระบบแจ้งเหตุ ESS เป็นการนำระบบดิจิทัลเข้าช่วยในการป้องกันและแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมของประชาชนและกลุ่มเปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถแจ้งเหตุได้ง่าย ผ่าน Line OA แพลตฟอร์มที่มีคนไทยใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน โดยผู้ประสบเหตุฉุกเฉินเพียงแจ้งผ่าน Line OA แล้วค้นหาชื่อคำว่า ESS Help Me และแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุ

จากนั้น ESS จะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ในระบบทันทีเพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุโดยเร็วที่สุด อีกทั้งมี Function พิเศษ คือ การแจ้งเหตุฉุกเฉินในกรณีที่ผู้ถูกกระทำไม่สามารถใช้เสียงได้ด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ในระบบยังสามารถติดตามการช่วยเหลือในรูปแบบ Real Time และนำข้อมูลการแจ้งเหตุมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุกต่อไปได้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230506114127218

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More