ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (6 พ.ค. 66) เวลา 08.15 น. ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา และผู้ร่วมพิธี ถวายความเคารพหน้าพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา และประธานศาลฎีกา วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แล้วถวายความเคารพหน้าพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา และผู้ร่วมพิธี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารคีตราชนครินทร์ ประกอบด้วย พระประวัติการทรงงาน พระกรณียกิจ และการก่อตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นอันเสร็จพิธี

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67977

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More