ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล 2566 สะสม 2 วัน (4 – 5 พฤษภาคม 2566) รวมแล้วประมาณ 1.9 ล้านคน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการร้อยละ 2.57

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล 2566 สะสม 2 วัน (4 – 5 พฤษภาคม 2566) รวมแล้วประมาณ 1.9 ล้านคน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการร้อยละ 2.57

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล 2566 สะสม 2 วัน (4 – 5 พฤษภาคม 2566) รวมแล้วประมาณ 1.9 ล้านคน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการร้อยละ 2.57

….

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา 2 วันคือ วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 1,902,227 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 47,655 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 2.57 (ประมาณการ 2 วัน 1,854,572 คน-เที่ยว แบ่งเป็นรถไฟ 138,329 คน-เที่ยวและรถไฟฟ้า 1,716,243 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 122,873 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 52,823 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 70,050 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 62,872 คน-เที่ยว และขาเข้า 60,001 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 46,755 คน-เที่ยว (ขาออก 23,781 คน-เที่ยว และขาเข้า 22,974 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 30,372 คน-เที่ยว (ขาออก 15,356 คน-เที่ยว และขาเข้า 15,016 คน-เที่ยว) สายเหนือ 21,204 คน-เที่ยว (ขาออก 11,112 คน-เที่ยว ขาเข้า 10,092 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 15,929 คน-เที่ยว (ขาออก 8,162 คน-เที่ยว ขาเข้า 7,767 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 8,613 คน-เที่ยว (ขาออก 4,461 คน-เที่ยว ขาเข้า 4,152 คน-เที่ยว) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 2 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 1,779,354 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 97,535 คน-เที่ยว สายสีแดง 27,591 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 55,106 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 487,503 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,111,619 คน-เที่ยว ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 5 พฤษภาคม 2566) ซึ่งเป็นวันที่สองของวันหยุดต่อเนื่องในช่วงวันฉัตรมงคล 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,038,736 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 54 คน) สูงกว่าประมาณการ 111,243 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 11.99 (ประมาณการ 927,493 คน-เที่ยว) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 60,572 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จำนวน 978,164 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 221 ขบวน มีผู้ใช้บริการจำนวน 60,572 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 7,588 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 11.13 (ประมาณการ 68,160 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 25,842 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 34,730 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 30,388 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 30,184 คน-เที่ยว โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 22,550 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 11,156 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 11,394 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 14,939 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,404 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 7,535 คน-เที่ยว) สายเหนือ 10,435 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,390 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,045 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 8,051 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,019 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,032 คน-เที่ยว) และสายแม่กลองและมหาชัย 4,597 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,419 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,178 คน-เที่ยว) 2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,497 เที่ยว (รวมเสริม 24 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 978,164 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 118,831 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 13.83 (ประมาณการ 859,333 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 220 เที่ยว (รวมเสริม 6 เที่ยว) จำนวน 52,013 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 14,981 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 54 คน)รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 320 เที่ยว (รวมเสริม 4 เที่ยว) จำนวน 29,443 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 474 เที่ยว (รวมรถเสริม 14 เที่ยว) จำนวน 274,324 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,253 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 607,403 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 599,570 คน-เที่ยว และสายสีทอง 7,833 คน-เที่ยว) สำหรับด้านความปลอดภัย มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ 2 ครั้ง โดยขบวนรถเร็วที่ 134 (หนองคาย – กรุงเทพอภิวัฒน์) เมื่อเวลา 04.17 น. เฉี่ยวชนคน บริเวณกิโลเมตรที่ 70/2-3 ระหว่างสถานีอยุธยา – บางปะอิน เป็นชาย อายุประมาณ 35-45 ปี ไม่ทราบที่อยู่ ได้รับบาดเจ็บแขนหัก ซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลอยุธยาเรียบร้อยแล้ว จากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ขบวนรถเร็วที่ 134 ล่าช้าไป 31 นาที และอีกเหตุเมื่อเวลา 17.50 น. รถบำรุงทางขนาดหนักของบริษัทเอกชนที่รับจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟ ตกรางที่ประแจด้านเหนือสถานีกุดจิก ไม่กีดขวางการเดินรถ ใช้รถยกเปิดทางได้เมื่อเวลา 21.25 น. ทางประแจไม่เสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ไม่มีขบวนรถอื่นได้รับผลกระทบ และมีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง เมื่อเวลา 15.52 น. Airport Rail Link ขบวนรถ CT05 เกิดระบบเบรกขัดข้อง ที่สถานีลาดกระบังฝั่งขาเข้าเมือง ส่งผลให้ขบวนรถไฟล่าช้าไป 20 นาที โดยเจ้าหน้าที่จัดขบวนรถไฟฟ้าทดแทน และสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบราง พิจารณาดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการเดินรถไฟ จัดชุดสุนัข K-9 ช่วยตรวจกระเป๋าสัมภาระ รวมทั้งประสานฝ่ายความมั่นคงมาช่วยดูแลในพื้นที่ระบบรางมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล 2566 นี้

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67983

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More