ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 20 รณพักตร์เรียนวิชา

รณพักตร์ ลูกของทศกัณฑ์ เมื่ออายุได้ 15 ปี แต่มีนิสัยหยาบช้า, อยากเรียนวิชาและเวทย์มนต์ต่างๆกับฤาษีโคบุตร ผู้เป็นอาจารย์ของทศกัณฑ์คิดดังนั้นจึงมาลาทศกัณฑ์, กับนางมณโฑ เพื่อไปเรียนวิชา, ทศกัณฑ์ก็ยินดี และรณพักตร์ก็เหาะไปที่อาศรมของพระฤาษีโคบุตร, เมื่อไปถึง ก็ถวายตัวเป็นศิษย์กับพระฤาษีโคบุตร, พระฤาษีโคบุตรก็มีความยินดีและสอนวิชาให้, ไม่ว่าจะเป็นเวทมนตร์คาถาและสรรพวิทยาต่างๆเป็นระยะเวลาครึ่งปี

เมื่อชำนาญในวิชาต่างๆแล้วพระฤาษีโคบุตรก็ บอกกับรณพักตร์ว่า, มีวิชาหนึ่งชื่อว่า มหากาลอัคคี ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องบูชาเทพเจ้าทั้งสาม คือพระอิศวร พระนารายณ์ และท้าวมหาพรหม, ให้ครบ 7 ปีก็จะมีฤทธิ์เดชมาก, โดยให้ไปนั่งสมาธิ บูชาไฟ บำเพ็ญอยู่ที่เชิงเขาไกรลาศ

รณพักตร์ได้ฟังดังนั้นก็ดีใจและรีบเหาะไปยังเชิงเขาไกรลาศ, และได้เลือกที่เหมาะสมได้จึงได้นั่งภาวนา, บริกรรมพระเวทย์คาถา จนครบระยะเวลา 7 ปี, ขณะนั้น เทพเจ้าทั้งสามก็เกิดความร้อนใจขึ้น, แต่ละองค์จึงได้ใช้ทิพยญานดู เห็นรณพักตร์กำลัง ทำพิธีอยู่หวังจะมีอิทธิอำนาจ, จึงเสด็จออกจากทิพยวิมาน และเหาะมาหา รณพักตร์, เมื่อมาถึงก็ตรัสถามว่าการที่มึงมาทำพิธีอยู่นี้ มีจุดประสงค์อันใด,
รณพักตร์ได้ทำความเคารพมหาเทพทั้งสามแล้ว, ก็ตอบไปว่าข้าแต่องค์มหาเทพ การที่ข้ามาทำพิธีนี้ก็เพื่อหวังขอฤทธิ์เดชจากพระองค์ท่านทั้งสาม, ขอพระองค์ท่านทั้งสามได้โปรดเมตตาประทาน พร,และสิ่งวิเศษให้กับตัวข้าพเจ้า

เมื่อสามมหาเทพได้ฟังดังนั้น พระอิศวรจึงได้มอบศรพรหมมาตร และวิชา แปลงกายเป็นพระอินทร์ให้กับรณพักตร์ไป, ส่วนท้าวมหาพรหม ประทาน ศรนาคบาศ และให้พรว่าให้มีฤทธิ์ดั่งไฟ ถึงจะตายบนอากาศถ้าหัวตกถึงพื้นจะเกิดไฟบัลลัย กัลป์ ต้องได้พานแก้วของพรหมมารองไว้เท่านั้นจึงจะไม่เป็นไร, ส่วนพระนารายณ์ประทานศร วิษณุปาณัมให้กับรณพักตร์, แล้วสามมหาเทพก็เสด็จกลับวิมานไป

รณพักตร์เมื่อได้พรและของวิเศษจากมหาเทพแล้วก็ดีใจ, รีบกลับไปลาพระฤาษีโคบุตร แล้วก็กลับไปยังกรุงลงกา, เมื่อถึงกรุงลงกา ทศกัณณ์ก็ดีใจยิ่งนัก และตรัสบอกกับรณพักตร์ว่าสมควรที่จะมอบกรุงลงกาให้กับรณพักตร์เพื่อปกครองสืบต่อไป.