ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 21 ท้าวสหมลิวันสร้างด่านป้องกันเมืองบาดาล

ท้าวสหมลิวันผู้ปกครองยักษ์แห่งเมืองบาดาล, ทราบข่าวท้าวลัสเตียนแห่งกรุงพิชัยลงกา สวรรคตแล้ว, และทราบว่าทศกัณฑ์ได้ทำตัวพาลเที่ยว เบียดเบียน เทวดา, จึงคิดว่านานไปอาจจะเดือดร้อนมาถึงเมืองบาดาลได้, จึงคิดที่จะสร้างด่านไว้ป้องกัน ว่าแล้วก็สั่งให้เหล่าเสนาทหาร ไปตรวจดูสถานที่จะใช้สร้างด่าน

โดยยกกองทัพออกไปที่ชายสมุทรที่เป็นชายแดน, เขตติดต่อระหว่างพื้นพิภพและเมืองบาดาล ท้าวสหมลิวันได้เนรมิตสระน้ำ, โดยมีดอกบัวใหญ่ดูประหลาด และมีก้านโดยเป็นทางลงไปสู่นครบาดาล แล้วทำเป็นกำแพงล้อมรอบมียักษ์รักษาอยู่, แล้วใช้พญาช้างสาร ตัวสูงใหญ่ แกล้วกล้า เดินลาดตระเวน คอยกำจัดศัตรูที่บุกรุกมา, ถัดไปเป็นด่านเขากระทบกัน เป็นพระกายไฟ, และด่านสุดท้ายมียุงฝูงใหญ่ตัวเท่าแม่ไก่, เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ท้าวสหมลิวันก็เสด็จกลับไปยังเมืองบาดาล, เมื่อถึงเมืองแล้วก็สั่งให้มหาเสนาทั้งสี่ทำเป็นตราชูยนต์, เพื่อตรวจคัดศัตรูที่อาจจะแปลกปลอมเข้ามา,

อยู่มาวันหนึ่ง ท้าวสหมลิวัน ทรงประชวรจึงเรียกมหายมยักษ์, ผู้เป็นบุตรมาแล้วตรัสสั่งเสีย, ว่าต่อไปในภายหน้าอย่าคบกับทศกัณฑ์เด็ดขาด, เพราะใจบาปหยาบช้า จะพาลให้เสียชื่อ วงศ์ตระกูล, แล้วก็สิ้นชีพไป

มหายมยักษ์ ปกครองกรุงบาดาลสืบต่อจากบิดา, และมีมเหสีชื่อ นางจันทะประภาลาวัณย์ และมีบุตรด้วยกันชื่อว่า ไมยราพ.