ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 25 ท้าวไกยเกษมอบพระธิดาให้กับท้าวทศรถ

ท้าวไกยเกษ เป็นกษัตริย์ครองกรุงไกยเกษ, พระราชธิดาชื่อว่านางไกยเกษี, มีอายุได้ 15 ปี มีรูปร่างหน้าตาอ่อนช้อย สวยงามยิ่งนัก, อยู่มาวันหนึ่งท้าวไกยเกษ ได้สุบินนิมิตไปว่า, เห็นพระจันทร์ทรงกลด ในอากาศ สว่างกระจ่างจ้ามากไปทั่วพื้นพิภพ, และ สามารถมองเห็นสี่ทวีป, เมื่อตื่นจากบรรทมก็เรียกให้โหรมาทำนาย, โหรได้ตรวจดูแล้วก็ทูลท้าวไกยเกษไปว่า , ที่พระองค์ฝันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นศุภมงคลเป็นอย่างยิ่ง

พระจันทร์ทรงกลดหมายถึงพระมหากษัตริย์ ที่มีพระยศและอำนาจมากกว่ากษัตริย์ องค์ ใด ทั้งหมดในสี่ทวีป, และทำให้โลกมีความสุข สามารถปราบภัยพาลได้, และไม่มีผู้ใดต้านทานฤทธานุภาพได้, ท้าวไกยเกษ ได้ฟังดังนั้นก็สงสัยและถามกับโหรว่า แล้วกษัตริย์ที่ว่านั้นคือผู้ใด, เหล่าปุโรหิต และเสนาน้อยใหญ่ ได้ถวายบังคม แล้วทูลว่า ท้าวอัชบาล แห่งกรุงอโยธยา, ผู้เป็นเชื้อสายของท้าวอโนมาตัน ผู้สืบเชื้อสายมาจากพระนารายณ์, เป็นผู้ทรงอานุภาพ ปราบได้ทั่วทั้งสิบทิศ มีพระขรรค์แก้ว, สามารถไปตัดเอาศีรษะของอสุรพักษ์ มาเก็บไว้ บรรดากษัตริย์ทุกเมืองต่างนำ ดอกไม้ทองไปถวายทุกปี, โดยท้าวอัชบาลมี พระโอรสชื่อ ท้าวทศรถ

เมื่อท้าวไกยเกษได้ฟังดังนั้นก็คิดที่จะ ไปผูกมิตรกับท้าวอัชบาล, โดยจะยกพระธิดาให้กับท้าวทศรถ เพื่อผูกสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสองเมือง, ว่าแล้วก็แจ้งให้กับพระธิดาทราบ และแต่งทูตไป, แล้วสั่งให้เสนาอำมาตย์ ตระเตรียมขบวนแล้วยกขบวนไปที่กรุงอโยธยา

เมื่อถึงกรุงอโยธยา แจ้งให้นายด่านทราบ, และนายด่านก็เข้าไปทูลกับท้าวอัชบาล, ท้าวอัชบาลก็ให้เสนาอำมาตย์ออกไปต้อนรับให้มาเข้าเฝ้า, เมื่อขบวนพระธิดาไกยเกษมาถึงท้องพระโรง, ฝ่ายทูตก็กล่าวแจ้งความประสงค์ของท้าวไกยเกษให้กับท้าวอัชบาล, ท้าวอัชบาลได้ฟังก็มีความยินดีและมอบรางวัลให้กับทูต

จากนั้น นางท้าวผู้ใหญ่ จึงเชิญ นางไกยเกษ, ไปเข้าเฝ้าท้าวทศรถผู้เป็นพระราชโอรสของท้าวอัชบาล, เมื่อได้พบกัน ท้าวทศรถเห็นรูปโฉมของนางไกยเกษแล้ว มีหน้าตางดงาม อ่อนช้อยดั่ง นางอัปสร สวรรค์, ก็เกิดความยินดีและคิดว่าเป็นคู่ครองที่เหมาะสมกับตนยิ่งนัก, ว่าแล้วท้าวทศรถก็ประทานเครื่องทรงสำหรับพระธิดา และให้อยู่ในปราสาทแก้ว ทั้งข้ารับใช้

ท้าวอัชบาล คิดที่จะสละราชสมบัติ ให้กับท้าวทศรถ, และทำพิธีอภิเษกสมรสไปในคราวเดียว, จึงให้โหร หาฤกษ์ยามสำคัญที่จะทำพิธี และให้เหล่าเสนาอำมาตย์ ไปเตรียมการงานพิธี, พร้อมทั้งให้ไปเชิญพระฤาษี วสิษฐ์ และพระฤาษีสวามิตรที่อยู่ที่ป่าหิมพานต์มาประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์

เมื่อถึงเวลาก็ประกอบพิธีอภิเษกสมรส, พร้อมทั้งพิธีราชาภิเษก ท้าวอัชบาลมอบราชสมบัติให้กับพระโอรส, พร้อมทั้งตั้งชื่อให้ว่า ท้าว ทศรถ สุริยะวงศ์ เป็นกษัตริย์สืบวงศ์พระนารายณ์ แห่งกรุงอโยธยาสืบไป.