ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 26 ท้าวอัชบาลเชือดเนื้อเป็นทาน

ท้าวอัชบาล เมื่อได้มอบราชสมบัติให้กับท้าวทศรถผู้เป็นราชบุตรแล้ว ก็มีจิตคิดที่จะเสด็จไปเที่ยวในป่า ว่าแล้วก็สั่งให้เหล่าเสนาอำมาตย์ จัดเตรียมขบวนเสด็จแล้วก็เสด็จออกไป

ในป่ามีนายพรานผู้หนึ่งชื่อ วันจรก วางบ่วงดักสัตว์ป่า อยู่ตามแนวหนองคลองบึง แล้วซุ่มอยู่ มีเนื้อทรายทองตัวหนึ่งติดบ่วง นายพรานจึงให้เชือกมัดและเดินมา พบกับขบวนเสด็จของท้าวอัชบาล เมื่อท้าวอัชบาลเห็นพรานป่ามัดเนื้อทรายทองมาก็มีจิตคิดสงสาร จึงมีพระราชโองการให้ทหารไปเรียกตัว นายพรานมาเข้าพบ เมื่อพรานป่ามาถึงแล้วท้าวอัชบาล ก็ตรัสถามว่าเนื้อทรายทองนี้เจ้าจะเอาไปทำกะไร พรานป่าถวายบังคมแล้วก็ตอบไปว่าข้าพเจ้า จะนำไปฆ่าทำเป็นเนื้อเพื่อเลี้ยงชีพ ท้าวอัชบาลได้ฟังดังนั้น ก็คิดไปว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา มีจิตที่จะให้ทานชีวิตจิตใจ มาถึงตอนนี้มีความสมปรารถนา ว่าแล้วจึงบอกกับพรานป่าว่าจะขอแลกเนื้อตัวเอง กับเนื้อของเนื้อทรายทองนี้ได้หรือไม่ พรานป่าก็ตกลง

ท้าวอัชบาลสั่งให้ทหารนำเนื้อทรายทองมาชั่ง แล้วก็ปล่อยเข้าป่าไป แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เนื้อตัวเองนี้เพื่อแลกกับชีวิตเนื้อทรายทอง ขออย่าให้มีความเจ็บปวดใดๆ ว่าแล้วก็เชือดเนื้อตัวเองส่งให้พรานป่าไป เมื่อเชือดเนื้อตัวเองแล้ว ร่างกายก็ไม่อาจจะทนอยู่ได้จึงได้สิ้นชีวิตไป

ขณะนั้นพระราชอาสน์ ที่ประทับของพระอิศวรเกิดร้อนขึ้นมา พระอิศวรจึงได้เล็งดูด้วยอำนาจของทิพย์จักขุญาน ก็ทราบว่าท้าวอัชบาลได้เชือดเนื้อตัวเองเป็นทานเพื่อแลกกับเนื้อทรายทองจึงรีบเสด็จมายังพระศพแล้วอุ้มร่างของท้าวอัชบาลเหาะกลับไปยังไกรลาสวิมานที่ประทับ.