ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 28 พระฤาษีกไลโกฎ

พระฤาษีกไลโกฏ มีฌานแก่กล้า, อาศัยอยู่ป่า สาลวัน เขตเมือง โรมพัตตัน, ได้บำเพ็ญฌานสมาบัติด้วยกำลังแก่กล้า, ทำให้ฝนไม่ตกถึงสามปี , ท้าวโรมพัต , กษัตริย์ ผู้ปกครอง ก็ร้อนใจ เนื่องจากไพร่ฟ้าประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน, จึงสั่งให้เสนาอำมาตย์บวงสรวงเทวดา ถึงเจ็ดเดือน เจ็ดวัน แต่ฝนก็ยังไม่ตกเสียที

มีนายพรานผู้หนึ่งชื่อว่าวันจอระกะ ทราบว่าท้าวโรมพัตบวงสรวง เทวดาเพื่อให้ฝนตก, จึงรีบเข้าเฝ้าและ แจ้งสาเหตุให้กับท้าวโรมพัตได้ทราบว่า, เป็นเพราะฤาษี กไลโกฎเข้าฌานจึงทำให้ฝนไม่ตก, ท้าวโรมพัตได้ฟังก็คิดจะใช้เล่ห์กล โดยให้พระธิดา ไปทำลายพิธีเสีย, ว่าแล้วก็แจ้งให้ เสนา อำมาตย์จัดขบวนส่งพระธิดาออกไปยังที่บำเพ็ญของฤาษี, โดยมีนายพรานเป็นผู้นำทางไป

เมื่อไปถึงศาลาที่บำเพ็ญของฤาษี, ฤาษีกไลโกฎ ด้วยความที่ไม่เคยเห็นสตรีมาก่อน, จึงมีความสงสัย แล้วถามไปว่าเอ็งนี้เป็นสัตว์จำพวกไหน, กูไม่เคยเห็นมาก่อน นางอรุณวดี พระธิดาของท้าว โรมพัต จึงตอบไปว่า, ข้านี้ไม่เหมือนสัตว์อื่น เชิญท่านมาพิเคราะห์ดูว่า จะร้ายดีประการใด, ว่าแล้วนางอรุณวดีก็เข้าปรนนิบัติฤาษี, ด้วยฤาษีไม่รู้กลสตรี, เมื่อแตะเนื้อต้องตัวสตรีจึงเกิดความเสน่หา, ตามวิสัยของบุรุษเพศ และได้เสพสมนางอรุณวดีอยู่ที่อาศรมนั้น

เมื่อฤาษีเสียตบะฌานที่บำเพ็ญ, เกิดฝนฟ้าคะนอง ฝนตกลงมาในทันที, นางอรุณวดีจึงบอกพระฤาษี กไลโกฎไปว่าตัวเองเป็น ธิดาของ ท้าวโรมพัต, และเสด็จพ่อให้มาเชิญพระฤาษีไปเข้าเฝ้าเพื่อโปรดเหล่าประชา, ฤาษีได้ฟังดังนั้นจึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเสียตบะที่บำเพ็ญจึงได้ตัดสินใจ ตามนางอรุณวดีกลับไปที่เมืองเพื่อเข้าเฝ้าท้าว โรมพัต, จากนั้นพระฤาษีและนางอรุณวดี ก็ยกขบวนกลับเมือง

เมื่อมาถึงเมืองก็บังเกิดฝนตกห่าใหญ่ทำให้ไพร่ฟ้าประชาชี ต่างยินดี, เมื่อท้าวโรมพัตทราบว่าเชิญฤาษี กไลโกฎ มาได้ก็ดีใจ, เชิญให้ประทับนั่งและ บอกถึงเรื่องที่พระฤาษีบำเพ็ญและฝนไม่ตก, และขอเชิญให้อยู่ที่เมืองโรมพัตสืบมา.