ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานแสดงความสำเร็จการฉีดวัคซีนโควิด 19 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่จังหวัดที่ร่วมดำเนินการฉีดวัคชีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ “สงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยทั่วไทย สูงวัยได้วัคชีน Save 608 by Booster dose”

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานแสดงความสำเร็จการฉีดวัคซีนโควิด 19 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่จังหวัดที่ร่วมดำเนินการฉีดวัคชีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ “สงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยทั่วไทย สูงวัยได้วัคชีน Save 608 by Booster dose” ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคชีนโควิด 19 ไปแล้วกว่า 130 ล้านเข็ม แต่ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฉีดวัคชีนหรือยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นตามกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมีอาการหนักและเสียชีวิตได้ โดยจากรายงานผู้เสียชีวิตในแต่ละวัน พบว่าเป็นผู้สูงอายุถึง 75% และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคชีนมากกว่า 60% กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ “สงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยทั่วไทย สูงวัยได้วัคซีน Save 608 by Booster dose” เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคชีนโควิด 19 ในผู้สูงอายุก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีลูกหลานเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยม ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุและลดความเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อจากลูกหลานแล้วป่วยหนักเสียชีวิต สำหรับลูกหลานที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้
ทำตัวเองให้ปลอดเชื้อโควิด 19 ด้วยการฉีดวัคชีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น และ 1 สัปดาห์ก่อนเดินทางให้งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ หรือพบปะผู้คนจำนวนมาก หรือเข้าไปยังสถานที่เสี่ยง และตรวจ ATK ก่อนเดินทาง เพื่อคัดกรองตนเอง ลดความเสี่ยงในการนำเชื้อกลับไปแพร่ให้ผู้สูงอายุที่บ้านโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ หลังเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากประชาชนและภาครัฐร่วมมือกันตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนด มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในระดับที่สามารถรับมือได้
โดยในวันนี้ จังหวัดสมุทรปราการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่สามารถฉีดวัคชีนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทอย่างหนักในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ทั้งการจัดบริการในสถานพยาบาล และการออกฉีดวัคชีนเชิงรุกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่บ้านและในชุมชน
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/