ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 473/2565 และรับทราบสาเหตุการเกิดน้ำท่วมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู แผนงานการขุดลอก การกำจัดวัชพืช ในคลองลำสลัด คลองหัวลำภู คลองหกส่วนและคลองธรรมชาติอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คลองชายทะเล
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/