ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

4 ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์ไทย มีสตรีท่านใดบ้างขึ้นทำเนียบ

4 ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์ไทย มีสตรีท่านใดบ้างขึ้นทำเนียบ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

 

ในประวัติศาสตร์จีนมีการขจัดลำดับ “4  ยอดหญิงงาม” ได้แก่ ไซซี, หวางเจาจิน, เตียวเสียน และหยางกุ้ยเฟย แล้วเมืองไทยที่มีผู้หญิงสวยอยู่ไม่ใช่น้อย ถ้าจัดลำดับกันดูบ้าง ในประวัติศาสตร์ของเรา “4 ยอดหญิงงาม” จะมีใคร หรือลูกสาวบ้านไหนติดอันดับกันบ้าง

อาจารย์ถาวรถ สิกขโกศล เรียบเรียงลำดับ “4 ยอดหญิงงาม” ในประวัติศาสตร์ไทยไว้เช่นกัน  ได้แก่ พระนางสามผิว, เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์, หม่อมเจ้าอาภาพรรณี และสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

พระนางสามผิว ผู้มีความงามที่เลื่องลือที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อกว่า 400 ปีก่อน พระนางเป็นพระชายาของพระเจ้าฝางอุดมสินกษัตริย์เมืองฝาง ความงามของพระนางที่ถือว่าโดดเด่นไม่มีใครเทียม คือ “ผิว” เปลี่ยนสีไปตามแต่ละช่วงเวลา ยามเช้าขาวผ่องยองใย กลางวันเป็นสีชมพูระเรื่อ ตกเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นชมพูเข้มขึ้น อันเป็นที่มาพระนามว่า “พระนางสามผิว”

ข่าวความงามของพระนางสามผิว เลื่องลือไปจนพระเจ้าสุทโธธรรมราชากษัตริย์ของพม่าเวลานั้น ถึงกับปลอมตัวเป็นพ่อค้ามาถวายบรรณาการเมืองฝาง เมื่อเห็นว่าพระนางสามผิวงามเลิศสมคําเล่าลือก็กลับไปนํากองทัพมาตีเมืองฝาง เกิดเป็นสงครามม่าน-ล้านนา ที่รบติดพันกันอยู่ถึง 3 ปี ก่อนเมืองฝางก็แตกเมื่อราว พ.ศ. 2175

พระเจ้าฝางอุดมสินพาพระนางสามผิวหนีไปอยู่เมืองกุฉินารายณ์ในเขตอินเดีย ประวัติกล่าวว่ามีมหาดเล็กและนางข้าหลวงคู่หนึ่งปลอมตัวเป็นทั้งสองพระองค์ โดดลงในบ่อน้ำเพื่อล้วงให้พระเจ้าสุทโธธรรมราชาเข้าใจว่า พระนางสามผิวพลีชีพพร้อมพระสวามี

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์มีเรื่องของหญิงงาม ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องในแวดวงชาววัง เพราะเรื่องของชาวบ้านไม่ค่อยมีจดบันทึกไว้ (ที่ข้ามสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยไม่ปรากฏเรื่องราวของหญิงงามอย่างเด่นชัด)

เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ ธิดาของเจ้าสุกแห่งนครหลวงพระบาง กล่าวกันว่า งามนักแบบสาวชาวเหนือ ผิวเป็นแตงร่มใบ จริตกิริยาน่ารักยิ่ง เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาก”

พอรัชกาลที่ 2 สวรรคต ท่านสมัครรักใคร่ไปอยู่กับกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, กรมพระพิทักษ์เทเวศร และกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ตามลำดับ จึงได้ชื่อว่าเป็นสตรี ที่ “รักง่ายหน่ายเร็ว”

หม่อมเจ้าอาภาพรรณี

 

หม่อมเจ้าอาภาพรรณี เป็นพระธิดาของกรมหลวงพิชิตปรีชากรกับ หม่อมสุ่น

ธิดาของท่านคือสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระนางเจ้าพระองค์นี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีพระสิริโฉมงดงามยิ่ง แต่กล่าวกันว่าท่านหญิงอาภาฯ งามกว่าธิดาท่านมากนัก ผู้ที่ทันเห็นหม่อมสุ่นก็ว่าหม่อมสุ่นงามยิ่งกว่า

ทําให้สงสัยกันว่ามารดาของหม่อมสุ่นจะงามสักเพียงใด

สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร เป็นพระราชธิดาสุดที่รักในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี

เมื่อพระราชกุมารีพระองค์นี้ประสูติ รัชกาลที่ 5 ถึงแก่ทรงออกพระโอษฐ์กับพระอนุชา [กรมหลวงพิชิตปรีชากร] ซึ่งมีพระธิดา [หม่อมเจ้าหญิงอาภาพรรณี] ที่มีความงามเป็นเลิศอยู่ก่อนแล้วว่า “ฉันไม่แพ้เธอแล้ว”  ด้วยก่อนหน้านั้นพระองค์ กับกรมหลวงพิชิตปรีชากร ทรงแข่งขันกันจนเกิดมีการแพ้ชนะกันขึ้นนั้น คือ “การมีลูกสาวสวย”

และยังมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อทรงโสกันต์นั้น กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ทรงเครื่องต้นเต็มตามพระราชประเพณี พระราชบิดาถึงกับทรงออกพระโฮษฐ์ว่า “ลูกพ่องามเหมือนเทวดา”

 

ข้อมูลจาก :

ถาวร สิกขโกศล. สี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน, สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ พิพม์ครั้งที่ 5 มีนาคม 2551

เผยแพร่ข้อมูลในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Source: https://www.silpa-mag.com/history/article_63229

The post 4 ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์ไทย มีสตรีท่านใดบ้างขึ้นทำเนียบ appeared first on Thailand News.