ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 110 ปี

CAAT ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 110 ปี

           นายสุทธิพงษ์ ค

           นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

           กระทรวงคมนาคม ได้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนชื่อจากกระทรวงโยธาธิการ เป็นกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2455 ปัจจุบันกระทรวงคมนาคม ได้เข้าสู่ปีที่ 110 ภายใต้การนำของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/