ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะที่ 2/2565 เรื่อง ประกาศผลสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ กรณีปกติ ครั้ง 1 /2565

Post Content

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/