ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พีธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเทคนิค (MoU on Technical Cooperation) ระหว่าง CAAT และ DGAC

พีธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเทคนิค (MoU on Technical Cooperation) ระหว่าง CAAT และ DGAC

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และ Mr. Damien Cazé, Director General of Civil Aviation, Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) ได้ลงนามในภาคผนวกที่ (Annex VI) ต่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเทคนิค (MoU on Technical Cooperation) ระหว่าง CAAT และ DGAC ซึ่งประกอบไปด้วยความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (State Safety Programme: SSP) 2) องค์กรและการฝึกอบรม (Organization and Training) 3) ด้านสมควรเดินอากาศ (Airworthiness: AIR)  ด้านการปฏิบัติการบิน (Flight Operations: OPS) ด้านผู้ประจำหน้าที่ (Personnel Licensing: PEL) โดยการลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยมี Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นสักขีพยานในการลงนาม

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/